Hieronder hebben we geprobeerd zo accuraat mogelijk iets te vertellen over de geschiedenis van speeltuin “De Rode Wip”. Helaas is er weinig materiaal uit de beginperiode en hebben we op basis van informatie uit oude krantenartikelen en overdracht door vorige bestuursleden wat feiten op een rijtje gezet.

Mist u bepaalde informatie, of zijn bepaalde dingen onjuist? Heeft u misschien oud beeldmateriaal van de speeltuin? Neemt u dan gerust contact op met ons via info@derodewip.nl

Kijkt u voor een overzicht van krantenartikelen op de website onder MEDIA. Uiteraard zijn we erg blij met aanvullende artikelen of andere stukjes over de speeltuin!

Geschiedenis

1965-1970

Officieel is de speeltuinvereniging opgericht op 14 augustus 1978. Echter is de speeltuin al veel ouder dan dat. Uit krantenartikelen hebben wij kunnen terug herleiden dat de speeltuin voor het eerst de poort openende op 5 juni 1965. De opening werd gedaan door ondervoorzitter P.J.J. Kuijpers. Voorafgaand aan de opening was er een optocht vanaf het gemeentehuis naar de speeltuin onder begeleiding van fanfarekorps “Kunst na Arbeid”. Tijdens de opening was er een straattekenwedstrijd, kinderspelen, een gekostumeerd voetbalwedstrijd en een demonstratie door de judovereniging “Yoshi”.

Tegenwoordig is de speeltuin vrij toegankelijk voor iedereen tussen 09:00 en 20:00 uur. Vanaf 1965 tot onbekende datum was er echter constant toezicht. Een zogenaamde toezichthouder bleef tijdens de opening in de speeltuin om alles nauwlettend in de gaten te houden. De speeltuin was open van 09:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:30 uur. Er was zelfs een toezichtershuisje in de speeltuin.

Vanaf 27 april 1968 werd besloten, bij wijze van experiment, de speeltuin ook ’s avonds open te stellen. Kinderen van leden mochten dan, zonder aanwezigheid van een toezichthouder, van 18:30 tot 20:00 uur nog spelen. Daarnaast ging de speeltuin ook zondags open, ook zonder toezicht.

De kas van de speeltuinvereniging werd regelmatig aangevuld door de huis-aan-huisverkoop van chocolade. Jaarlijks vond in de speeltuin de vakantieweek plaats. Tegenwoordig beter bekend als de Jeugdvakantieweek.

1971-1979

In maart 1972 kwam het bericht dat de toekomst van de speeltuin onzeker was en er werd zelfs gesproken over opheffing van de speeltuin. Het aantal bestuursleden liep terug en er was weinig animo vanuit ouders om te helpen bij het op orde houden van de speeltuin. In april werd er tijdens een spoedoverleg met wethouder P. van der Werf besloten toch door te gaan, mede doordat vijf nieuwe bestuursleden zich aanmeldden. Daarnaast werd er besloten een hekwerk rondom de rioleringszuivering te plaatsen (nu: de Diepenbrockstraat) en een hekwerk langs de spoorbaan.

In mei 1972 werd besloten dat de Stichting Kinderspeelzalen op het terrein van de speeltuin een gebouwtje mocht plaatsen dat zou dienen als peuterspeelzaal. 16 september 1972 werd het gebouw onder de naam “Wonderland” officieel in gebruik genomen. In juli 1973 werd besloten dat buiten openingstijden ook andere organisaties het gebouw konden afhuren voor activiteiten en kinderfeestjes.

Zoals gezegd is de speeltuinvereniging opgericht in 1978. Bekend bij diverse bewoners zijn nog een sportvliegtuig en een jeep. Met de oprichting is het speelveld door de tijd getransformeerd tot een echte speeltuin. De speeltuinvereniging heeft via lidmaatschap, giften en acties kunnen sparen voor een aantal speeltoestellen, enkele waren van eigen makelij zoals de oude kabelbaan gemaakt door machinefabriek Vertegaal.

In augustus 1979 dreigde de sluiting van de speeltuin. De vaste toezichthoudster gaf aan ermee te willen stoppen en een opvolger diende zich niet aan. Toezicht toentertijd in de speeltuin was een voorwaarde die door de verzekering werd gesteld. Hoe dit uiteindelijk is opgelost is niet duidelijk.

1980-1989

Meer informatie volgt nog….

Bestuurssamenstelling

In de loop der jaren hebben heel wat bestuursleden zich ingezet om speeltuin “De Rode Wip” draaiende te houden. Hieronder een bij ons bekend overzicht van de bestuurders. Heeft u nog aanvullingen of aanpassingen, dan horen we dit graag via info@derodewip.nl.

Voorzitters

De heer P.J.J. Kuijpers (1965-?, ondervoorzitter)

De heer H. van Rijn

De heer J. Beekman

De heer J.J.M. Stoeldraijer (1978-1979)

De heer F.J.M. Pannebakker (1993-2001)

Mevrouw L.F. Meerman-Grootscholten (2001-2005)

De heer P.A. Onnekink (2008-2016)

De heer C.C.L. Baas (2016-2017)

De heer M.B. Wichertjes (2017)

De heer R. Brommers (2017-heden)

Secretarissen

Mevrouw J. Stikkelorum

Mevrouw L. de Vries

Mevrouw E.A.R. Struben-de Ruijter (1978-1982)

Mevrouw A.T. Vriend-Kooiman (1982-1990)

De heer B.L.P. Coppens (1993-1997)

Mevrouw L. Hordijk (1997-2001)

De heer U.H. Kuper (2010-2014)

De heer R. Brommers (2014-2016, 2016-2017)

De heer M.B. Wichertjes (2016)

Mevrouw C.N.P. van de Wijngaard-Brommers (2017-heden)

Penningmeesters

De heer A. Verheul

Mevrouw I. Dekker

Mevrouw A.C . Platzbecker-van Bemmel (1978-1982)

De heer H.A. Körmeling (1982-2000)

Mevrouw B.C. Zwaan-van Eeten (2000-2001)

De heer M.B. Janssens (2001-2010)

De heer U.H. Kuper (2010-2014)

De heer R. Brommers (2014-heden)

Algemene bestuursleden

Er zijn veel algemene bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de speeltuin, maar in het bijzonder willen we graag Henk den Houdijker vermelden. Henk heeft zich van 1979 tot 2008 verdienstelijk gemaakt om de speeltuin draaiende te houden. In 2002 heeft Henk hiervoor terecht een lintje ontvangen op het gemeentehuis van de burgemeester…