Archief van
Categorie: Contact

Beheer van Speeltuin De Rode Wip

Beheer van Speeltuin De Rode Wip

We hebben vanuit de buurt wat vragen gekregen over Stichting Vrienden van Speeltuin De Rode Wip. Sinds vorig jaar is de speeltuin geen vereniging meer, maar een stichting. De grond is sindsdien eigendom van de gemeente, maar het bestuur van de speeltuin beheert namens de gemeente de speeltuin. Hiervoor is een samenwerkingscontract opgesteld. Dit betekent dat wij als speeltuinbestuur verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de speeltuin en daarom altijd eerste aanspreekpunt zijn over kwesties die spelen. Bij vragen, opmerkingen of klachten over de speeltuin kunt u daarom contact opnemen met ons via info@derodewip.nl of via ondergetekende.

Daarnaast ontvangen wij signalen dat men denkt dat scouting Rheijnewoud beheerder is van de speeltuin. Scouting Rheijnewoud staat los van speeltuin De Rode Wip en heeft geen zeggenschap over de speeltuin. Stichting Vrienden van Speeltuin De Rode Wip en Scouting Rheijnewoud zijn twee aparte organisaties.

Zijn er verder vragen of opmerkingen aangaande de evenementen, voelt u dan vrij om contact met mij op te nemen via voorzitter@derodewip.nl of telefoonnummer 06-21869305.

Met vriendelijke groet,

Richard Brommers (06-21869305)
Voorzitter Stichting Vrienden van Speeltuin De Rode Wip