Archief van
Categorie: Bestuur

Aanpassing openingstijd definitief

Aanpassing openingstijd definitief

Tijdens de bestuursvergadering is besloten de openingstijd naar 09:00 uur te zetten. Reden hiervoor is dat de omwonenden aangaven teveel overlast te hebben. Sluitingstijd blijft 20:00 uur. Tijdens de zomervakantie wordt de sluitingstijd verruimd naar 21:00 uur.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Huishoudelijke mededelingen

Huishoudelijke mededelingen

Een paar kleine huishoudelijke mededelingen:

1) Vandaag werden wij tijdens Buitenpret in de speeltuin verrast door een bijzondere bezoeker: een pony met berijder kwam even een rondje in de speeltuin rijden. We zijn altijd blij dat het lekker druk en gezellig is in de speeltuin, maar een pony hoort helaas echt buiten de hekken te blijven om te voorkomen dat onze kleine bezoekers schrikken of dat er ongelukken gebeuren. In de nabije omgeving hebben een geweldige polder waar je heerlijk kunt rijden. We hebben de huisregels daarom iets aangepast zodat het voor iedereen duidelijk is.

2) Zaterdag 12 mei gaan we in de ochtend de speeltuin maaien. Wilt u goed in de gaten houden of uw kinderen niet te dicht in de buurt van de grasmaaiers komen? Omwille van hun veiligheid!

3) Afgelopen week heeft de gemeente nieuwe houtsnippers bij de toestellen neergelegd. Hierdoor voldoen wij aan de wettelijke norm.

Barbecueën in de speeltuin

Barbecueën in de speeltuin

Het is niemand ontgaan dat het de laatste dagen erg lekker weer is buiten. Met het warme weer gaan mensen weer lekker buiten eten of steken de barbecue aan. Er zijn ook mensen die het dan ideaal vinden om bij ons in de speeltuin te gaan barbecueën. Immers, de kinderen kunnen lekker spelen en de ouders kunnen onder het genot van een drankje en een hapje genieten van de zon.

Hoewel wij als bestuur dit goed begrijpen, hebben we gemerkt dat over het gebruik van een BBQ in de speeltuin niet echt wordt gesproken in de huisregels die wij als stichting hanteren.
Na overleg hebben wij, omwille van de veiligheid voor de bezoekers en eventuele overlast van de omwonenden, besloten geen BBQ’s toe te staan in de speeltuin. Dit besluit hebben wij genomen om te voorkomen dat we straks discussies moeten aangaan over “mijn barbecue stinkt niet” of “wij ruimen netjes onze rommel op”. Als we toestaan dat iemand een BBQ aansteekt, dan kunnen we niet tegen een ander zeggen dat het niet mag. Daarom geldt: geniet van een heerlijke BBQ, maar doe dat thuis….

In de huisregels hebben wij ook opgenomen dat het opzetten van objecten zoals tenten en springkussens eerst overlegd moet worden met het bestuur van de speeltuin. Dit is om te voorkomen dat de speeltuin straks wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is: het bieden van een veilige speelplek voor kinderen.

Zijn er vragen of onduidelijkheden dan kunt u mij bereiken via voorzitter@derodewip.nl

Beheer van Speeltuin De Rode Wip

Beheer van Speeltuin De Rode Wip

We hebben vanuit de buurt wat vragen gekregen over Stichting Vrienden van Speeltuin De Rode Wip. Sinds vorig jaar is de speeltuin geen vereniging meer, maar een stichting. De grond is sindsdien eigendom van de gemeente, maar het bestuur van de speeltuin beheert namens de gemeente de speeltuin. Hiervoor is een samenwerkingscontract opgesteld. Dit betekent dat wij als speeltuinbestuur verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de speeltuin en daarom altijd eerste aanspreekpunt zijn over kwesties die spelen. Bij vragen, opmerkingen of klachten over de speeltuin kunt u daarom contact opnemen met ons via info@derodewip.nl of via ondergetekende.

Daarnaast ontvangen wij signalen dat men denkt dat scouting Rheijnewoud beheerder is van de speeltuin. Scouting Rheijnewoud staat los van speeltuin De Rode Wip en heeft geen zeggenschap over de speeltuin. Stichting Vrienden van Speeltuin De Rode Wip en Scouting Rheijnewoud zijn twee aparte organisaties.

Zijn er verder vragen of opmerkingen aangaande de evenementen, voelt u dan vrij om contact met mij op te nemen via voorzitter@derodewip.nl of telefoonnummer 06-21869305.

Met vriendelijke groet,

Richard Brommers (06-21869305)
Voorzitter Stichting Vrienden van Speeltuin De Rode Wip