Archief van
Maand: april 2020

Letterspel: Sla je slag met een slagzin!

Letterspel: Sla je slag met een slagzin!

Ook voor kinderen is de Corona tijd een hele lastige tijd: niet naar school / niet naar club of vereniging / nauwelijks buiten kunnen spelen; verveling natuurlijk alom. Hier willen wij de komende tijd iets aan doen.

In iedere kern (Groenendijk / Hazerswoude Rijndijk / Hazerswoude Dorp / Koudekerk en Benthuizen) komt er een wedstrijd waar kinderen leuke prijzen mee kunnen winnen. Wat is de bedoeling?

1. In iedere kern worden bewoners (die wonen binnen de bebouwde kom) gevraagd mee te doen met het plaatsen van een letter in de tuin of op het voorraam van het huis (moet redelijk te vinden zijn, maar niet te makkelijk)
2. Al deze letters vormen met elkaar een slogan (iedere kern een andere slogan).
3. Kinderen gaan in teams van 2 kids op zoek naar al deze letters en gaan hiermee de slogan invullen.
4. Met deze slogan kunnen jullie leuke prijzen winnen; voor iedere kern 3 prijzen, waardebonnen van € 25, / € 15,– en € 10,– te besteden bij de lokale snackbar.

Om te komen tot deze wedstrijd hebben we de hulp nodig van heel veel bewoners en gaan we het volgende schema volgen:

1. Inwoners van Rijnwoude (worden hiertoe opgeroepen in Groene Hart Koerier van 28/29 april) die mee willen doen met het plaatsen van een letter, melden zich aan bij de contactpersoon van iedere kern (zie onderaan dit artikel), waarbij vermeld wordt:
– Naam.
– Adres.
– Email en telefoonnummer.
Aanmelden van 28 april tot 2 mei.

2. Al deze adressen krijgen van de organisatie vervolgens een letter toebedeeld (2 / 3 mei)

3. Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van adressen waar de letters te vinden zijn. Dit overzicht wordt geplaatst in de Groene Hart Koerier van dinsdag 5 / woensdag 6 mei. Tevens is dit overzicht op te vragen bij de contactpersoon van iedere kern (makkelijk als je mee wilt doen, krijg je het overzicht via de mail toegestuurd) en terug te vinden op de website van www.actief-rijnwoude.nl waar je per kern het overzicht kan downloaden.

4. Op 4 mei worden de letters geplaatst in de voortuin of aan het voorraam.

5. Kinderen hebben vervolgens de tijd om de letters te gaan zoeken. Tot woensdag 13 mei kunnen de kinderen de slagzin inleveren bij de contactpersoon van iedere kern.

6. Vervolgens zullen uit de goede antwoorden, prijswinnaars worden getrokken. We proberen van de prijswinnaars een mooie foto te maken die we uiteindelijk gaan publiceren in de Groene Hart Koerier van 20 mei.

Wij denken hiermee kinderen een leuke activiteit aan te bieden waarbij je ook misschien je eigen kern weer beter gaat leren kennen. Maar denk eraan: je mag dit maximaal met z’n tweeën doen en natuurlijk belangrijk dat je verder afstand blijft houden.

Contactpersonen per kern:

Hazerswoude Rijndijk: Richard Brommers,  info@derodewip.nl / 06-83428041
Groenendijk: Michaela de Jong,  info@dorpsoverleggroenendijk.nl
Benthuizen: Bernard de Vries,  bernard@actief-rijnwoude.nl / 0629508442
Hazerswoude Dorp: Linda Timmermans,  Linda@actief-rijnwoude.nl 06-45094267
Koudekerk aan den Rijn: Hetty Visser,  actiefrijnwoude@gmail.com 06-82743927

Dit is een project waarbij samengewerkt wordt tussen Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk / Actief Rijnwoude / Speeltuin De Rode Wip / Pleyn 68 / en mede mogelijk gemaakt door Stichting Beheer de Hoek.